Sikanie na dziko jest jednym z największych problemów Paryża. Ale władze właśnie znalazły rozwiązanie tego problemu: „Uritrottoir” – pół urynały, pół ogródki. Sikanie na dziko jest jednym z największych problemów Paryża. Codziennie brygady sanitarne szorują ponad 2 500 kilometrów chodników. Kosztuje to krocie. Uryna niszczy latarnie miejskie, słupy telefoniczne, zanieczyszcza Sekwanę i zatruwa codzienne życie…

Read More →