Đó là một phương pháp mới, độc đáo và có nhiều lợi ích để giải quyết hậu quả của hành vi đi vệ sinh không đúng nơi quy định tại Thủ đô Paris của nước Pháp. Cũng như nhiều thành phố khác trên thế giới trong đó có Việt Nam, Paris – thủ đô hoa…

Read More →